Díj

A programot Darvas Ferenc Klubelnök és Ilinyi János házigazda nyitja meg.

Dr. K. Nagy Emese az Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar dékánja, a Komplex Instrukciós Program szakmai vezetője előadásában bemutatta a több mint száz intézményben alkalmazott, a tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói csoportok sikeres kezelésére alkalmas KIP módszert.

Mint megtudtuk, a Komplex Instrukciós Program lehetőséget ad a pedagógusoknak a státuszkezelésen keresztül a tanulók magatartásának a rendezésére és alulmotiváltságának a megszüntetésére.

A KIP sikere külföldön is érezhető. 2015-ben megkezdődött a program iskolai bevezetése Ukrajnában, Romániában és Szlovákiában. 2019-ben pedig a szlovákiai Selye János egyetem kérte fel Dékán asszonyt arra, hogy mint vendégoktató, előadássorozatot tartson a Komplex Instrukciós Program tudományos hátteréről. Az EFOP 3.10.1 projekt szintén a KIP külföldi terjedését segíti.

Öröm volt hallani, hogy az OECD Oktatáskutatási és Innovációs Központja (CERI) Igazgató Tanácsának 2017. november 16-i ülésén jelent meg a hír, miszerint a módszertani hálózatokat vizsgáló Innovative Pedagogies for Powerful Learning (IPPL) által készített lista élén a K. Nagy Emese által vezetett KIP-et alkalmazó iskolák hálózata áll, megelőzve minden más, a világban működő oktatási hálózatot.

A KIP 2017-ben kapcsolódott be a Komplex Alapprogram Európai uniós projektbe, ahol közel ezer iskola tanulja és alkalmazza tanóráinak 10%-ban a KIP-et. A projekt hatására Dékán asszony meghívást kapott Tajvanba és San Franciscoba, ahol a KIP szimpóziumelőadás keretében került bemutatásra, Chile, Brazília, Svédország és Norvégia oktatási innovációi mellett.

Doktori iskolában jelenleg két PhD disszertáció készül a programhoz kapcsolódóan fókuszba helyezve a pedagógusok kultúra-, nézet- és attitűdváltását. Az est színfoltja volt, hogy a módszert alkalmazó és terjesztő tanulók és pedagógusok számoltak be a KIP-hez kapcsolódó tevékenységükről, sikerükről:

Veres Gábor (Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola pedagógusa, KIP-et alkalmazó pedagógus és képző, Komplex Alapprogram képző).

Tamáska-Varga Ákos (Szalay Sámuel Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola pedagógusa; KIP-et alkalmazó pedagógus; Komplex Alapprogram képző).

Erdei Enikő (Pusztadaróci Általános Iskola igazgatója, Románia; Frissen képzett KIP iskola igazgatója).

Arató Istvánné (Csemői Ladányi Mihály Általános Iskola igazgatója; Komplex Alapprogramban képzett iskola igazgatója).

Nótár Evelin – Miskolci Szakképzési Centrum Mezőcsáti Gimnáziumának végzős tanulója.

Fegyverneki Borsika – a miskolci Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakgimnázium harmadéves tanulója.

A jegyzetet Ács Tünde Fatima klubtitkár készítette.

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak