Díj

Látogatás a Budapest School XIII. kerület, Pozsonyi úti iskolájában

Az est házigazdája a GDDK vezetőségének tagja, Ilinyi János volt.

Dr. Darvas Ferenc klubelnök köszöntötte a vendégeket.

Az első előadó Dobos Orsolya, az Alapítványi és Magániskolák Egyesülete, Alternatív Tagozatának vezetője, az Eszterházy Károly Egyetem ösztöndíjas neveléstudományi doktorandusza a magyarországi alternatív iskolákról és tapasztalataikról tartott előadást.

Kifejtette, hogy az elmúlt években igen nagy az érdeklődés a hagyományos tömegoktatástól eltérően dolgozó iskolák és iskolajellegű csoportok iránt. Bemutatta, milyen alternatív iskolák működnek Magyarországon; összehasonlította a kilencvenes években lezajlott és a napjainkban zajló iskolaalapítási hullámokat; valamint kitért a közel harminc éve működő alternatív iskolák tapasztalataira.

Halácsy Péter, a BudapestSchool vezérigazgatója és a Prezi társalapítójának előadás címe: „Mérnökként iskolát?”

Előadását rögtön egy másik kérdéssel indította: Mi van, ha fogunk egy csapatnyi gyereket, néhány felnőttet és iskolásat kezdünk játszani velük, ahol a cél az, hogy a gyerekek minél többet tanuljanak? Elmondta, hogy a nulláról kezdték a tervezést, túl a lean forradalmon, túl a pozitív pszichológia áttörésén, már azt is értik, hogy a mass customazation hogyan tud egyénre szabott eredményt adni hatékonyan.

Dr. habil. K. Nagy Emese, egyetemi docens, dékán EKE-PK, a KIP Hálózat szakmai vezetője a KIP Program és hálózat előrelépéseiről tartott beszámolót.

A Komplex Instrukciós Program (KIP) 2000-ben került bevezetésre a hejőkeresztúri iskolában. A módszer disszeminációja a Gábor Dénes-díjazottak Klubjának támogatásával kezdődött meg 2009-ben. Jelenleg közel száz iskolát tömörítünk a KIP hálózatba, de emellett további száz olyan iskola is működik, amelyet európai projektek keretében a hálózatunk képzői és mentorai készítettek fel metódus az alkalmazására. A KIP terjed, sikeres, de továbbra is célunk a minőség elérése és megőrzése.

Dr. Bojár Gábor a Graphisoft CAD-szoftverfejlesztő cég és a budapesti Aquincum Institute of Technology magánegyetem alapítójának előadás címe „Eladni hűtőszekrényt eszkimóknak?” sokak érdeklődését felkeltette.

Előadásában feltette a kérdést, hogy el lehet-e adni a magyar informatikai felsőoktatást az USA legjobb egyetemeinek? A válasz pedig egyértelműen igen. A magyar matematika oktatás híre a világban sokkal jobb, mint azt a közvélemény tudja, és ez a harmadik informatikai forradalomban óriási érték. Erről is szól az AIT-Budapest programja, melyre a legjobb észak-amerikai egyetemek küldik rendszeresen informatika szakos hallgatóikat féléves részképzésre Budapestre. Bemutatta a programot és annak fő üzenetét.

Bacsó Gábor a mentorprogram szakmai felelőse (Kesztyűgyár Közösségi Ház), a nyolcadik kerületben zajló „általános iskolai szegráció és „elcigányosodás” folyamatáról számolt be , mint a központosított nevelési rendszer okszerű következménye.

Beszélt az etnikai sajátosságok lényegi kezeléséről, mint tanulási diverzifikáció záloga, illetve a szociális ellátórendszer és az iskolarendszerek kapcsolatának anomáliáiról.

Darvas Ferenc klubelnök zárja az estet.

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak