Díj

Kőolaj és Gázkutatás: a „hydraulicfracturing” technológia előnyei és hátrányai

GÁBOR DÉNES-DÍJAZOTTAK KLUBJÁNAK NYÍLT KLUBNAPJA

2015. szeptember 24. csütörtök, 18 óra, Makadám Mérnök Klub

A klubnapot Darvas Ferenc a klub elnöke és házigazda, Garay Tóth János tagtársunk nyitotta meg. Az esemény vendégelőadójaként Szabó Györgyöt a Falcon Oil & Gas Ltd. magyar leánycégének, a TXM Olaj- és Gázkutató Kft ügyvezetőjét üdvözölhettük. Prezentációjában ismerteti a Kőolaj és gázkutatás: „hydraulicfracturing” technológiát.

Ilinyi János klubtagunk érveket és ellenérveket ütköztetett.

A hidraulikus rétegrepesztéses szénhidrogén kitermelési technológia nem újdonság a szénhidrogén kitermelés területén. Ezzel a technológiával hozzáférhetővé váltak azok a szénhidrogén készletek is, melyeket eddig a hagyományos bányászati technológiákkal már nem lehetett kitermelni, vagy csak nagyon gazdaságtalanul. Mivel hazánkban is a hagyományos kutakból kinyerhető kőolaj mennyisége szinte teljesen visszaesett, ezért az újonnan feltárt Makói árokban, Zalai árokban, Dráva medencében a kitermelés csak ilyen repesztéses technológiával lehet versenyképes a többi energia forrással szemben.

A technológia azonban több olyan kérdést is felvet, amire az alkalmazása során választ kell adni. Ezek a környezetre gyakorolt hatások az enyhe földrengések lehetősége és a föld alatti vízkészlet potenciális elszennyeződésének lehetősége. Ez utóbbi hazánkban különösen éles kérdés, mivel Európa egyik legnagyobb föld alatti édesvíz készlete éppen hazánk területe alatt található.

Az eddig végrehajtott több száz repesztéses feltáró kísérlet alapján az előadó elmondta, hogy a repesztési kísérletek során semmilyen környezet károsító hatást nem észleltek. Nemzetközi példákkal támasztotta alá, hogy a technológia nem veszélyes, és a kőolaj jelenlegi alacsony ára is ennek a kitermelési módnak köszönhető. A módszer lényege, hogy az anya kőzetek pórusaiban maradt szénhidrogén szabad áramlása korlátozottá válik. A hidraulikus sajtolási technológia alkalmazásával a ezek a rétegek felszabadíthatók és a szénhidrogén kitermelhető.

Szabó György bemutatott egy animációs filmet is, melyben megismerkedhettünk a technológia részleteivel a ferde fúrással is. Végső következtetésként megállapítottuk, hogy hazánknak is érdemes lenne foglalkozni ezzel a kőolaj kitermelési technológiával energia politikánk alakítása során.

Fotógaléria

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak