Díj

Üdvözöljük a Gábor Dénes-díjasok Klubjának honlapján!
Köszöntő

Kedves látogató, kedves klubtársam!

Szeretettel köszöntelek a Gábor Dénes-díjazottak Klubjának honlapján!

Honlapunk 2007 óta áll az idelátogatók rendelkezésére, mely fontos fóruma az immáron több mint 230 tagot számláló Gábor Dénes-díjazottak Klubjának.

A honlapon szeretnénk a Klub alapgondolatát szolgálni: tájékoztatást nyújtani a díjazottakról és mindenekelőtt teret teremteni a szakmai és közéleti témákat érintő eszmecserékre és a tagok diskurzusára.

Remélem visszatérő látogatóra találunk Benned!

Baráti üdvözlettel:

Darvas Ferenc
klubelnök

A Gábor Dénes-díjasok Klubjáról
A Klub célkitűzései, küldetése

A Gábor Dénes-díjjal kitüntetett szakemberek 1997. március 22-én, Göböljáráson megalapították a Gábor Dénes-díjasok Klubját azzal a céllal, hogy a magyar műszaki értelmiség kiemelkedő tagjainak közösségi életét elősegítsék, a hazai társadalom és a világ műszaki és társadalmi kihívásaira válaszokat fogalmazzanak meg saját maguk és a közvélemény számára. E célkitűzések részeként a Klub fokozott figyelmet fordít az innovációra és az oktatásra. Állásfoglalásokat fogalmaz meg, szakmai véleményezést nyújt a műszaki-, társadalmi-gazdasági ügyekben; tapasztalataival és anyagi eszközeivel segíti a fiatalokat, a jövő nemzedékét. Segíti a Gábor Dénes-díj népszerűsítését, a tudós emlékének ápolását és a hagyatékának gondozását.

A Klub tisztségviselői

Az Intéző Bizottság tagjai:

A Klubelnöke Darvas Ferenc vegyészmérnök.

  • Dömölki Bálint informatikus,
  • Friedler Ferenc matematikus,
  • Haidegger Tamás villamosmérnök,
  • Ilinyi János gépészmérnök,
  • Sarkadi Balázs orvos-biológus
  • Zárda Sarolta közgazdász.

A titkári pozíciót Ács Tünde Fatima okleveles kulturális antropológus tölti be.

A Klub tevékenysége

A klub vezetősége minden évben - negyedévente - előadásokat szervez a klub tagjai, illetve az érdeklődők számára. A hagyománnyá vált „klub estek” több éves múltra tekintenek vissza, melyek sikere kapcsán a vezetőség a jövőben is olyan témákat kíván rendezvényein megvitatni, melyek felkeltik a tagok érdeklődését, vitaalapot teremtenek egy probléma megoldására. A klubtagok az elmúlt években számos olyan prezentációt hallhattak, melyeken neves előadók számoltak be kutatási területük eredményeiről, társadalmi-, gazdasági kérdéseket vetettek fel, vagy bemutattak egy új technológiát, eljárást, melyek a jövőbe mutatnak. A klub rendezvényeinek tematikája színes és széles skálát érint, így hallhattunk: a hazai elitoktatás lehetőségeiről; a természettudományos és technológiai művelődés helyzetéről; a nanotechnológia jelen- és jövőjéről; a hazai hátrányos helyzetű gyermekek oktatási integrációjának lehetőségeiről; a hazai informatikai ágazat külföldön elért sikereiről; a magyar társadalom pszichoszociális problémáiról; a gyógyszeripari kutatás, fejlesztés irányairól; a világgazdaság megatrendjeiről: (munkanélküliség, informatikai forradalom, csökkenő hozadék); a hazai vízügy kérdéseiről: a Duna jövőjét illetőleg az ökológia és a jog szemszögéből; az IT „startup” cégek sikereiről, nehézségeiről; illetve további témákról is. A vezetőség jövőben is olyan témákat kíván klubestjein megvitatni, melyek felkeltik a tagok érdeklődését.

A klub számára jelentős elv, hogy tevékenységünk kiterjedjen a magyar társadalom gyenge pontjainak erősítésére is. A klub 2008-ban úgy határozott, hogy az oktatás területéről felkarol egy hazai „jó példát”, melyet aztán mind erkölcsileg, mind anyagilag támogatni kíván. A választás egy olyan technológiára - a Komplex Instrukciós Programra - esett, mely a hazai általános iskolákban a hátrányos helyzetű gyermekek oktatási integrációját hivatott segíteni. Ekkor még csak egy ilyen iskola létezett az országban, azonban a klub és számos adományozó segítségével ma már több mint 10 hazai általános iskolába is eljuttattuk a módszertant. Jelenleg 300 pedagógus dolgozik a programban, és kb. 3.500 diákra terjed ki. 2013-ban megkezdődött a KIP országhatáron túli disszeminációja is, immáron a módszer terjedése külföldön is hódit. A résztvevő iskolák rendszeres minősítése megerősítette a kezdeményezés kiemelkedő jelentőségét. (További információ: http://komplexinstrukcio.hu)

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak