Díj

Üdvözöljük a Gábor Dénes-díjasok Klubjának honlapján!

Dr. Darvas Ferenc leköszönő elnök levele a tagoknak 2023. október 05.

Kedves Klubtársak!

A Gábor Dénes Díjat a Novofer Alapítvány 1989-ben alapította a kimagasló szellemi alkotásokat létrehozó és az új ismereteket a gyakorlatba átültető szakemberek fokozott erkölcsi megbecsülése, az innovációs folyamatban eredményesen tevékenykedők elismerése érdekében.

A Gábor Dénes-díjjal kitüntetett szakemberek 1997. március 22-én, Göböljáráson megalapították a Gábor Dénes-díjasok Klubját azzal a céllal, hogy a magyar műszaki értelmiség kiemelkedő tagjainak közösségi életét elősegítsék, a hazai társadalom és a világ műszaki és társadalmi kihívásaira válaszokat fogalmazzanak meg saját maguk és a közvélemény számára. Ma már a Klub 272 tagot számlál idehaza és külföldön, sőt – néhány napja – egy Nobel-díjas tagja is van, Dr. Krausz Ferenc személyében.

Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy az elmúlt 17 évben elnökként szolgálhattam a Klubot. Külön köszönet illeti a rendszeresen megújuló Intéző Bizottság tagjait és Klubtitkárokat, akik az évek során áldozatos munkájukkal segítették munkámat.

Az utóbbi két esztendőben a Klub által létrehozott Klubest-sorozat mára jelentős érdeklődést vívott ki. A Klub célkitűzéseit megvalósító programok és a Klub számos műszaki vagy éppen társadalmi fontosságú területet támogató tevékenysége olyan értéket képvisel, hogy a Klub Intéző Bizottsága és néhány elkötelezett Klubtag úgy döntött egyesületet alapít az értékek megőrzésére és továbbfejlesztésére „Gábor Dénes-díjasok Klubja Egyesület” néven.

Az alakuló ülés a tegnapi nap, 2023. október 05-én megtartásra került. A megjelentek az Egyesület elnökének Dr. Szigeti Krisztiánt* választották, akinek rövid bemutatását alább küldöm. Dr. Ilinyi János az alelnöki tisztséget tölti be, az Elnökségi tagok: Dr. Sarkadi Balázs, Dr. Zárda Sarolta. Főtitkár Ács Tünde Fatima, a Tanácsadó Testület tagjai pedig: Dr. Dömölki Bálint, Dr. Friedler Ferenc és jómagam, aki egyben a tiszteletbeli elnökként segítem a továbbiakban a Klub munkáját.

Az Egyesület céljainak, lehetőségeinek ismertetésére hamarosan egy további körlevélben keressük meg a Klub tagjait.

Leköszönő elnökként ezúton szeretnék köszönetet mondani az elmúlt 17 esztendőben tevékenykedő illetőleg a tegnapi napig működő Intéző Bizottság tagjainak és a Titkárnak, akik fáradhatatlan kitartással járultak hozzá a Klub közösségi életének biztosításához, és akiknek köszönhetően a Klub élő szervezetként folyamatosan fejlődött, majd megtette az egyesületté válás fontos lépését.

A Klub eredményeihez nagyban hozzájárultak rendezvényeink hazai és külföldi vendégelőadói érdekfeszítő előadásaikkal, ezúton fejezem ki számukra köszönetemet. Egyúttal köszönöm a Klubtagok lelkes részvételét a rendezvényeken, a rendezvények színvonalát megemelő kérdéseiket, a tisztánlátást elősegítő vitákat.

Külön köszönet illeti az Óbudai Egyetem, az MTA TTK és a Budapesti Műszaki Egyetem vezetését, akik helyszínt biztosítottak a Klub rendezvényeihez.

Nagyon nagyra értékelem és külön kiemelem a Novofer Alapítvány munkáját. Évről évre gondoskodnak a díj életben tartásáról, a jelölési procedúra, a jelölések kiértékelése és szavazás, a díjátadó ünnepség kimagasló színvonalon történő megszervezéséről. Alapítójuk, Jamrik Péter Elnök úr pedig tanácsokkal és előadással is hozzájárult a Klub tevékenységéhez.

Köszönöm a Gábor Dénes-díjasok Klubjának az elmúlt szép éveket és kívánok sok sikert az új Elnöknek és Elnökségnek!

Budapest, 2023. október 6.

Baráti üdvözlettel: Dr. Darvas Ferenc

A Gábor Dénes-díjasok Klubjáról
A Klub célkitűzései, küldetése

A Gábor Dénes-díjjal kitüntetett szakemberek 1997. március 22-én, Göböljáráson megalapították a Gábor Dénes-díjasok Klubját azzal a céllal, hogy a magyar műszaki értelmiség kiemelkedő tagjainak közösségi életét elősegítsék, a hazai társadalom és a világ műszaki és társadalmi kihívásaira válaszokat fogalmazzanak meg saját maguk és a közvélemény számára. E célkitűzések részeként a Klub fokozott figyelmet fordít az innovációra és az oktatásra. Állásfoglalásokat fogalmaz meg, szakmai véleményezést nyújt a műszaki-, társadalmi-gazdasági ügyekben; tapasztalataival és anyagi eszközeivel segíti a fiatalokat, a jövő nemzedékét. Segíti a Gábor Dénes-díj népszerűsítését, a tudós emlékének ápolását és a hagyatékának gondozását.

A Klub tisztségviselői

Az Intéző Bizottság tagjai:

A Klubelnöke Darvas Ferenc vegyészmérnök.

  • Dömölki Bálint informatikus,
  • Friedler Ferenc matematikus,
  • Ilinyi János gépészmérnök,
  • Sarkadi Balázs orvos-biológus
  • Zárda Sarolta közgazdász.

A titkári pozíciót Ács Tünde Fatima okleveles kulturális antropológus tölti be.

A Klub tevékenysége

A klub vezetősége minden évben - negyedévente - előadásokat szervez a klub tagjai, illetve az érdeklődők számára. A hagyománnyá vált „klub estek” több éves múltra tekintenek vissza, melyek sikere kapcsán a vezetőség a jövőben is olyan témákat kíván rendezvényein megvitatni, melyek felkeltik a tagok érdeklődését, vitaalapot teremtenek egy probléma megoldására. A klubtagok az elmúlt években számos olyan prezentációt hallhattak, melyeken neves előadók számoltak be kutatási területük eredményeiről, társadalmi-, gazdasági kérdéseket vetettek fel, vagy bemutattak egy új technológiát, eljárást, melyek a jövőbe mutatnak. A klub rendezvényeinek tematikája színes és széles skálát érint, így hallhattunk: a hazai elitoktatás lehetőségeiről; a természettudományos és technológiai művelődés helyzetéről; a nanotechnológia jelen- és jövőjéről; a hazai hátrányos helyzetű gyermekek oktatási integrációjának lehetőségeiről; a hazai informatikai ágazat külföldön elért sikereiről; a magyar társadalom pszichoszociális problémáiról; a gyógyszeripari kutatás, fejlesztés irányairól; a világgazdaság megatrendjeiről: (munkanélküliség, informatikai forradalom, csökkenő hozadék); a hazai vízügy kérdéseiről: a Duna jövőjét illetőleg az ökológia és a jog szemszögéből; az IT „startup” cégek sikereiről, nehézségeiről; illetve további témákról is. A vezetőség jövőben is olyan témákat kíván klubestjein megvitatni, melyek felkeltik a tagok érdeklődését.

A klub számára jelentős elv, hogy tevékenységünk kiterjedjen a magyar társadalom gyenge pontjainak erősítésére is. A klub 2008-ban úgy határozott, hogy az oktatás területéről felkarol egy hazai „jó példát”, melyet aztán mind erkölcsileg, mind anyagilag támogatni kíván. A választás egy olyan technológiára - a Komplex Instrukciós Programra - esett, mely a hazai általános iskolákban a hátrányos helyzetű gyermekek oktatási integrációját hivatott segíteni. Ekkor még csak egy ilyen iskola létezett az országban, azonban a klub és számos adományozó segítségével ma már több mint 10 hazai általános iskolába is eljuttattuk a módszertant. Jelenleg 300 pedagógus dolgozik a programban, és kb. 3.500 diákra terjed ki. 2013-ban megkezdődött a KIP országhatáron túli disszeminációja is, immáron a módszer terjedése külföldön is hódit. A résztvevő iskolák rendszeres minősítése megerősítette a kezdeményezés kiemelkedő jelentőségét. (További információ: http://komplexinstrukcio.hu)

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak