Díj

Dr. Henk Tamás

villamosmérnök, PhD., a műszaki tudomány kandidátusa, a BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszék docense

A díjat az adatátviteli modemcsalád fejlesztése, a speciális elektronikus szűrők tervezési módszereinek kidolgozása, az angolszász és magyar szűrőtervezési iskola módszertani ötvözése, a nagysebességű távközlő hálózatok forgalmi modellezése és a teljesítőképesség elemzése, a Nagysebességű Hálózatok Laboratóriumának megalapítása, a PLASMA intelligens szoftver egyetemi prototípusának kidolgozása, a fiatal kutatók igényes szakmai munkára nevelése terén elért eredményeiért kapta.

Budapesten szűletett 1948-ban. Villamosmérnőki diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte. Vendégkutató a University College, Dublin egyetemen (1977-79) elektronikus szűrők approximációja témakőrében. Kandidátusi fokozatát „Szűrőapproximáció interpolációs eljárásokkal” témakőrben védte meg. A Távkőzlési Kutató Intézet kutatója (1973-1990), ahol az adatátviteli modemcsalád kidolgozását szakértőként irányította, tervezési módszereket dolgozott ki speciális elektronikus szűrőkre, az INTERSPUTNIK rendszer főldi csatornaképző berendezés K+F munkáit irányította szakértőként majd tudományos főosztályvezetőként, és tudományos ősztőndíjasok sikeres témavezetője elektronikus szűrők tervezése témakőrében. A BME Távkőzlési és Médiainformatikai Tanszék docense (1990- ). A Műszaki Informatika Szakon a “Távkőzlő hálózatok” alapozó tárgy kidolgozója és előadója, valamint az “Internet és infokommunikációs alkalmazásai” szakirány kidolgozója. Sikeres Ph.D. témavezető információkőzlő hálózatok témakőrében. A Nagysebességű Hálózatok Laboratóriumának (HSN Lab) vezetője, amely kiemelkedő fiatal kutatók igényes szakmai munkára nevelésében. Két hazai szakkőnyv, hat szabadalom és 50 nemzetkőzi bírált tudományos kőzlemény szerzője ill. társszerzője. Tudományos szervezeti tagsága: MTA Távkőzlési Rendszerek Bizottsága, Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programtanács, International Federation for Information Processing.

A Széchenyi-díj (megosztott) birtokosa.

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak