Díj

FELHÍVÁS ÁLLÁSFOGLALÁS ALÁÍRÁSÁRA

2009. február 19.

Kedves Gábor Dénes Díjas Klubtagok,

Kérem tekintsék meg az alábbi linket,

http://www.detek.unideb.hu/allasfoglalas

mely a Debreceni Egyetem, a Magyar Rektori Konferencia és a Magyar Mérnökakadémia a természettudományos közoktatás javítására, megújítására szolgáló javaslatait tartalmazza. Amennyiben egyetért az állásfoglalással, kérem töltse ki az ott fellelhető “aláíró ívet”.

A NOVOFER Alapítvány FELHÍVÁSA

2009. március 01.

A NOVOFER Alapítvány 1990-ben díjat alapított olyan, 35 év alatti fiatal kutatók részére, akik azon a területen értek el jelentős eredményeket, amely területeken Gábor Dénes Nobel-díjas tudós dolgozott. A nemzetközi díjjal járó ezüst plakettet 1993-ban, 1996-ban, 2000-ben, 2003-ban és 2006-ban egy-egy magyar és egy-egy külföldi fiatal kutató vehette át. A 2000. évi nemzetközi díjat, Gábor Dénes születésének 100. évfordulóján a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében adtuk át.

A 2009 évi Nemzetközi Gábor Dénes-díjat, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal nevében Molnár Károly kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter, illetve a Magyar Tudományos Akadémia nevében Pálinkás József MTA elnök védnökségével hirdettük meg. A díjra a Gábor Dénes munkássága szellemében inspirált területeken (optikai kutatások, lézertechnika, és orvosi képalkotás) dolgozó, a pályázat beadásának évében nem több, mint 35. életévét betöltő, elsősorban PhD fokozattal már rendelkező vagy PhD képzésben részt vevő tudományos kutatók pályázhatnak.

A nemzetközi díjat a NOVOFER Alapítvány kuratóriuma ítéli oda a nemzetközi díjbizottság javaslata alapján kiválasztott egy-egy kutatónak. A hazai és a nemzetközi Gábor Dénes-díjakat előreláthatóan 2009 december 17-én adjuk át ünnepélyes keretek között a Parlamentben.

Tisztelettel kérjük Önt, hogy az immár hatodik alkalommal meghirdetett díj csatoltan megküldött - és honlapunkon is elérhető - felterjesztési felhívását szíveskedjen lehetőség szerint mind belföldi, mind külföldi szakmai kapcsolatain keresztül (egyetemek, kutató intézetek, stb.) népszerűsíteni. Rendkívül nagy segítséget jelentene, ha a látókörében lévő és a felhívás szerinti tudományos területen dolgozó szakemberekhez (oktatók, kutatók) eljutna a felhívásunk, elősegítve ezzel az érintettek minél jobb tájékoztatását. Segítő közreműködését tisztelettel kérjük és előre is köszönjük.

NOVOFER ALAPÍTVÁNY

Telefonszámunk: 319-5111

Telefax számunk: 319-8916

Levelezési címünk: 1112 Bp., Hegyalja út 86.

Számlaszámunk: 10200940-20110486

E-mail: alapitvany@novofer.hu

Megkülönböztetett tisztelettel:

							  Garay Tóth János
							a kuratórium elnöke

A NOVOFER Alapítvány a műszaki-szellemi alkotásért – a Magyar Tudományos Akadémia, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal nevében, Molnár Károly kutatás-fejlesztési ügyekért felelős tárcanélküli miniszter illetve Pálinkás József MTA elnök védnökségével – pályázatot hirdet a Gábor Dénes munkássága szellemében inspirált területeken (optikai kutatások, lézertechnika, és orvosi képalkotás) dolgozó, a pályázat beadásának évében nem több, mint 35. életévét betöltő, elsősorban PhD fokozattal már rendelkező vagy PhD képzésben részt vevő tudományos kutatók részére.

A Nemzetközi Gábor Dénes-díj célja, hogy a fiatal szakembereket kiemelkedő és gyakorlatba vehető tudományos eredmények elérésére serkentse, továbbá ösztönözze és előmozdítsa a különböző nemzetiségű kutatók közötti együttműködést.

A Díj Gábor Dénes portré hologramját magába foglaló, 130 mm átmérőjű ezüst medálból, és 10.000 Euro összegű pénzdíjból áll, melyet a Kuratórium egy magyar és egy külföldi állampolgárságú fiatal kutatónak ítél oda, a nemzetközi Díjbizottság javaslata alapján. Az angol nyelven benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a www.novofer.hu/w_igdaw.html honlapról letölthető adatlapot a következő adatokkal: a pályázó neve, születési helye és ideje, tudományos fokozata, munkahelye, beosztása, címe, telefon és fax száma, e-mail címe; az ajánló szakemberek neve, munkahelye, beosztása, postai és e-mail címe és telefonja, tudományos fokozata
  • a pályázó tudományos önéletrajzát;
  • publikációk listáját (melyen szerepel az adott folyóirat impakt faktora, és az adott cikkekre érkezett független hivatkozások száma) vagy szabadalmak listáját (hasznosítási paraméterekkel együtt)
  • a pályázó tudományos eredményeinek tömör összefoglalását, legfeljebb 1-2 oldalas terjedelemben;
  • a pályázó által legfontosabbnak ítélt 10 tudományos közleményének vagy szabadalmának másolatát;
  • két ajánlólevelet a szakterületen dolgozó, tudományosan már elismert két kutatótól/ professzortól;

A pályázatot elektronikus (kizárólag PDF – akár szkennelt) formában a NOVOFER Alapítvány részére (alapitvany@novofer.hu) 1 példányban kell megküldeni. Az elektronikus levél tárgyában fel kell tüntetni a „International Dennis Gabor Award” megjelölést.

A Pályázat beérkezéséről a Pályázó egy héten belül visszaigazolást kap. Az elbírálásánál előnyt élveznek a több tudományterületet érintő (multidiszciplináris) pályázatok.

A Pályázat beküldési határideje: 2009. április 30. A Pályázatok elbírálási határideje: 2009. szeptember 20. Díjátadás: 2009. decemberében

További információk:

Dr. Baranyi Péter

e-mail: baranyi@sztaki.hu

Telefon: 279-6111

Mobil: 20/455-4796

szja 1% felajánlása

2008. március 11.

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak