Díj

Dr. Dékány Imre

A díjat a kémiai környezetvédelem és a nanotechnológia területén végzett kiemelkedő kutatási tevékenységéért, nevezetesen a nanofázisú diszperz rendszerek előállítása és szerkezetének vizsgálata, a napenergia alkalmazásával fotokatalitikus reakciókban a környezetre káros szerves anyagok lebontását lehetővé tevő fémoxid félvezetőket tartalmazó rétegszilikát nanokompozitok előállítása terén elért eredményeiért, mely utat nyitott az egészségiparban a látható fénnyel való sterilizálásnak, és öntisztuló felületek alkalmazásának, továbbá az egyetem kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységét támogató háttér létrehozásában és működtetésében vállalt meghatározó szerepéért, az innovatív szemlélet meghonosításáért és elterjesztéséért, a magyar felsőoktatásban dolgozó szakemberek nemzetközi hírnevének öregbítéséért és sikeres tudományszervező munkásságáért kapta.

Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak